ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 34                                               

Autoritārisms

Autoritārisms ir politiskā sistēma, kurai raksturīga varas koncentrācija viena vadoņa rokās. Tai ir raksturīga antidemokrātiska valsts pārvaldes sistēma, kas izveidota, lai nodrošinātu iedzīvotāju bezierunu pakļaušanos vadonim un valsts varai. Va ...

                                               

Demilitarizēta zona

Demilitarizēta zona ir apvidus, kurā saskaņā ar līgumu vai vienošanos starp valstīm, militārajiem spēkiem vai konkurējošām pusēm ir aizliegtas militārās struktūras, aktivitātes vai personāls. Demilitarizēta zona bieži izveidota gar saskares līnij ...

                                               

Krīze

Krīze nozīmē neskaidro procesu evolūciju, kad ir nepieciešams izšķirošs brīdis diagnozei. Jēdzienu "krīze" vēl var izskaidrot kā nepārvaramas grūtības, kas pārsniedz cilvēka ierastos resursus un sarežģījuma pārvarēšanas mehānismu. Krīzes rezultāt ...

                                               

Ričards Kudenhovs-Kalergi

Ričards Nikolauss Eijiro, Kudenhova-Kalergi ģimenes grāfs bija austriešu-japāņu politiķis, filozofs un Kudenhova-Kalergi grāfs. Eiropas integrācijas pionieris, kurš 49 gadus strādāja par Paneiropas Savienības dibinātāju. Viņa tēvs bija austriešu- ...

                                               

Linda Medene

Linda Medene ir latviešu politiķe. Bijusi ministru prezidentes Laimdotas Straujumas padomniece, ministru prezidentes padomnieka Inta Dāldera iniciētās biedrības "DOMNĪCA" valdes priekšsēdētāja, partijas "Vienotība" domes priekšsēdētāja vietniece.

                                               

Militārā diktatūra

Militārā diktatūra ir valdības forma, kurā politiskā vara pieder bruņotajiem spēkiem. Diktatūra var būt atklāta vai arī neoficiāla, kurā pastāv demokrātiskas sistēmas fasāde, taču īstā vara pieder bruņoto spēku vadībai. Lielākā daļa militāro dikt ...

                                               

Nacionalizācija

Nacionalizācija ir process, kurā privātais bizness vai privātais īpašums nonāk valsts īpašumā. Dažkārt valstij var nodot arī citas īpašumu formas, piemēram, pašvaldības īpašumus. Pretējs process nacionalizācijai ir privatizācija jeb denacionalizā ...

                                               

Pagaidu valdība

Pagaidu valdība ir ārkārtas valdības veids, kas parasti tiek izveidots jaundibinātās valstīs, kā arī karu, revolūciju vai iepriekšējās valsts iekārtas sabrukuma rezultātā. Pagaidu valdības parasti izveidojas pašas, vai arī tās ieceļ. Pagaidu vald ...

                                               

Pirmā lēdija

Pirmā lēdija ir ievēlētā valsts galvas sieva. Sākotnēji termins "pirmā lēdija" tika apzīmēts ASV prezidenta sievas apzīmēšanai, bet vēlāk to ieviesa arī citās valstīs un mūsdienās tiek izmantots kā valsts galvas sievas apzīmējums prezidentālās va ...

                                               

Politiskais korektums

Politiskais korektums jeb politkorektums ir tādu runu un darbību izmantošana, kas izvairās no esošas vai iedomātas citu personu iespējamas apvainošanas. Parasti izvairās tieši no dažāda veidu minoritāšu, pārsvarā noteiktu rasu, tautību, reliģiju, ...

                                               

Politiskais spektrs

Politiskais spektrs ir politisko ideoloģiju iedalījums, kurā tās novieto uz iedomātas ass vai nu pa kreisi, vai pa labi no iedomāta centra. Ekonomiskā ziņā jo augstāk tiek vērtētas kopienas intereses pār indivīda interesēm, jo tālāk pa kreisi pol ...

                                               

Senāts

Senāts bija Senās Romas padome, republikas laikā tas bija padomdevējs orgāns. Romas impērijas laikā tas vadīja valsti, noteica ārpolitiku un finanses. Senāta 300 locekļus uz nenoteiktu laiku ievēlēja cenzors. Senāta lēmums nebija juridiska norma ...

                                               

Triumvirāts

Triumvirāts ir alianse starp trīs apmēram vienlīdz spēcīgiem politiskā vai militārā ziņā cilvēkiem. Parasti šo terminu lieto, lai apzīmētu režīmus, kuros varu dala vairākas līdzīgu spēku figūras. Triumvirāts parasti nepastāv ilgi. Senākos triumvi ...

                                               

Antropomorfisms

Antropomorfisms ir cilvēka īpašību piedēvēšana dažādām lietām vai būtnēm, piemēram, dabas parādībām, dzīvniekiem, augiem, kā arī izdomātām jeb mītiskām būtnēm. Par antropomorfismu dēvē arī dieva iztēlošanos cilvēka veidolā. Antropomorfiskas dievī ...

                                               

Bētlemes zvaigzne

Bētlemes zvaigzne kristīgajā tradīcijā atklāja austrumu gudrajiem, ka ir dzimis Jēzus Kristus un vēlāk aizveda viņus uz Bētlemi. Šī zvaigzne tiek pieminēta vienīgi Mateja evaņģēlijā izklāstītajā Jēzus dzimšanas stāstā. Saskaņā ar Mateja evaņģēlij ...

                                               

Bīskaps

Bīskaps - uzraugs). var būt: pirmajos kristietības laikos - draudzes pārvaldītājs. pāvesta iecelta augstākā bīskapijas persona; Bīskaps tiek ordinēts kā katoļu, tā arī pareizticīgo baznīcās.

                                               

Dekāns (garīdznieks)

Pirmo reizi dekāna amats tika ieviests 7. gadsimtā, Franku karalistē, ar mērķi attīstījušos bīskapiju darbības sekmīgākai organizācijai. Dekāni reizi gadā inspicēja viņiem uzticētās baznīcas un kapelas, apmeklējot arī priesterus, bet pēc tam atsk ...

                                               

Diakons

Diakons: pirmatnējā kristiešu draudzē: bīskapa palīgs karitatīvajā darbā, klēriķa pēdējā pakāpe pirms priesterības, priestera palīgs. Diakons tiek ordinēts kā katoļu, tā arī pareizticīgo baznīcās. Diakona uzdevums ir kalpot un palīdzēt priesterie ...

                                               

Elku pielūgšana

Elku pielūgšana ir kristietībā, islāmā un jūdaismā ir nievājošs apzīmējums par novēršanās no Ābrama reliģijas Dieva par labu citiem reliģiskas pielūgsmes veidiem. Ebreju Bībelē tas aizliegts ar otro no Desmit baušļiem. Islāms aizliedz izmantot je ...

                                               

Indulgence

Indulgence bija kristietībā viduslaikos pastrādāto un pat vēl nepastrādāto grēku atlaišana par īpašiem nopelniem ticības aizstāvēšanā, vēlāk arī nopērkama par naudu.

                                               

Jazīdi

Jazīdi, zināmi arī kā jezīdi, ir kurdu etnoreliģiska grupa Irākā, Nīnavas reģionā. Jazīdi dzīvo arī Sīrijas ziemeļos, Turcijas dienvidos, Armēnijā un Gruzijā. Jazīdu kopskaits ir no 250 000 līdz 500 000. Pēdējos gados viņus smagi ietekmējis Sīrij ...

                                               

Katoļu baznīcas hierarhija

Baznīcas hierarhija ir pēc garīdznieku amata pakāpēm posmotā baznīcas pārvalde. Tā kā Romas Katoļu baznīca kā sociālais institūts ir plaši attīstījies un sarežģīts, nosacīti, tās hierarhiju var sadalīt pa karjeras kāpnēm.

                                               

Lidojošais makaronu monstrs

Lidojošais makaronu monstrs jeb Lidojošais spageti monstrs ir mūsdienu parodija, Lidojošā makaronu monstra baznīcas jeb pastafarisma dievība. Pastafarisms ir sociāla kustība, kas veicina bezrūpīgu attieksmi pret reliģiju un iebilst pret apzinātās ...

                                               

Logoss

Logoss ir jēdziens grieķu filozofijā un kristīgā teoloģijā. Sengrieķu valodā λόγος nozīmējot vārds, doma vai saprāts. Kristīgajā teoloģijā Logoss var būt Dieva prāts, Jēzus Kristus vai arī dievišķa persona. Metafizikā un analītiskā psiholoģijā lo ...

                                               

Lūgšana

Lūgšana ir ticīgā vēršanās pie Dieva, dieviem vai citām pārdabiskām būtnēm, kā arī šīs vēršanās kanonizēts teksts. Lūgšana bieži vien notiek pielūgsmes, slavēšanas, lūguma vai vienkārši savu domu izteikšanas veidā. Lūgšana bieži arī pieņem rituāl ...

                                               

Misticisms

Mistisks grieķu valodā mistikos un mistes ir noslēpumains un iesvētīts. Mistērija grieķu valodā misterion ir slepens rituāls vai slepena doktrīna tikai izredzētajiem.

                                               

Panahranta

Svētku dienas: 18. 31. augusts Ikonogrāfija: Dievadzemdētāja sēž tronī, klēpī, uz ceļiem tur Kristu un klausās lūgšanas, aiz Viņas svētie, tronis pavērsts uz labo vai kreiso pusi. Avoti: Salamana Pamācības 9:1-11, Mateja Evaņģēlijs 2:11, Damaskas ...

                                               

Sātans

Sātans rietumu kultūrā ir dēmons, ļaunuma un Dieva ienaidnieka simbols, kas kristīgā mitoloģijā tiek saistīts ar Luciferu, Antikristu, pūķi un velnu. Sātans aprakstīts un gleznots kā Dieva pretinieks, kritušais eņģelis, kas padzīts no debesīm. Re ...

                                               

Stigma

Stigma - rētas, brūces, zīmes rokās un kājās uz dzīva cilvēka miesas, kas atgādina Kristus rētas. Ar stigmatiem bija apveltīti ārkārtīgi dievbijīgi cilvēki. Svētajiem bijušas divējādas Kristus ciešanu zīmes - vieniem redzamas, citiem neredzamas, ...

                                               

Šamanisms

Šamanisms ir antropoloģisks termins, kas aptver ticējumus un rituālus sakariem ar garu pasauli. Tas iekļauj animisma priekšstatus. Tas ir izplatīts gandrīz visā pasaulē, galvenokārt Āzijā, Āfrikā, Centrālamerikā un Polinēzijā. Šamanisms daudzās p ...

                                               

Ticība

Ticība ir pārliecība par kā patiesumu, atbilstību īstenībai, arī pārliecība par kā vērtību, nozīmi bez pierādījumiem, pārbaudes; paļaušanās ; pārliecība par dieva esamību; reliģija. Ticība kaut ko atzīst par patiesu, balstoties uz iekšēju subjekt ...

                                               

Ticības apliecinājums

Ticības apliecinājums jeb ticības apliecība ir kādas reliģiskas kopienas kopīgas ticības kopuma formulējums. Senākie ticības apliecinājumi kristietībā ir Apustuļu ticības apliecība un Nīkajas ticības apliecība, kas atsaucas Jaunās Derības evaņģēl ...

                                               

Turīnas līķauts

Turīnas līķauts ir lina drāna, uz kuras var saskatīt ievainota vīrieša attēlu, kura brūces atbilst vietām, kurās tika ievainots Jēzus krustā sišanas laikā. Joprojām nav vienprātības par to, kā šis attēls radies. Tiek uzskatīts, ka tas ir Jēzus Kr ...

                                               

Antropocentrisms

Antropocentrisms ir priekšstats, saskaņā ar kuru cilvēks ir centrālais vai svarīgākais Visuma elements. Tas paredz, ka viss pārējais esošais interpretējams atbilstoši cilvēka vērtībām un pieredzei.

                                               

Bēgļi

Bēglis vispārīgā nozīmē ir jebkura persona, kas pamet savu mītnes zemi, bēgot no vajāšanas, kara u.c. ārkārtēju iemeslu dēļ. Savukārt juridiski bēglis ir persona, kurai ir piešķirts bēgļa statuss atbilstoši Ženēvas 1951. gada 28. jūlija Konvencij ...

                                               

Bordelis

Bordelis ir iestāde, kur prostitūtas sniedz pakalpojumus klientiem, maksājot daļu no nopelnītā bordeļa saimniekiem par telpu nodrošinājumu un organizatoriskiem pakalpojumiem. Latvijas argo – kriminālvides žargona vārdnīca definē vārdu "bordelis" ...

                                               

Darba un privātās dzīves līdzsvars

Darba un privātās dzīves līdzsvars ir stāvoklis, kad persona ir apmierināta ar laika sadalījumu, ko tā velta vai var veltīt darbam un savai privātajai dzīvei. Viens no redzamākajiem pasākumiem darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanā ir e ...

                                               

Dzīvesveids

Dzīvesveids ir socioloģijā izmantots jēdziens, lai apzīmētu kādu noteiktu uzvedības izpausmju un paradumu kopumu, kas ir saprotams pašam indivīdam un citiem, piemēram, attiecības ar citiem indivīdiem, attieksme pret dažādu produktu patērēšanu, ap ...

                                               

Efektīvais altruisms

Efektīvais altruisms ir filosofiska teorija un sociāla kustība, kas izmanto pierādījumus un rūpīgu analīzi, lai atrastu efektīvākos veidus, kā uzlabot pasauli. Efektīvie altruisti aicina izvērtēt visus mērķus un darbības, tad rīkoties tā, lai rad ...

                                               

Einuhs

Einuhs ir vīrietis, kam veikta kastrācija vai ir traucēta dzimumdziedzeru darbība. Agrāk einuhiem bija dažādas lomas dažādās sabiedrībās. Senākās liecības par apzinātu kastrēšanu, lai vīrietis pēc tam būtu einuhs, ir no Lagašas 21. gadsimts p.m.ē ...

                                               

Faktoru analīze

Faktoru analīze ir statistiska metode, kas ļauj atrast faktorus, kas atrodas vairāku mainīgo lielumu saistības pamatā, bet dod arī iespēju noskaidrot šīs saistības tuvumu starp faktoru un novērotajām pazīmēm, proti, atbildēt uz jautājumu, cik lie ...

                                               

Feminisms

Feminisms ir pārliecība, ka abiem dzimumiem pienākas vienādas politiskās, sociālās, seksuālās, intelektuālās un ekonomiskās tiesības. Feminisms saistīts ar dažādām sabiedriskajām kustībām, teorijām un filozofijām, kas pēta dzimumu atšķirības, aiz ...

                                               

Feodālisms

Feodālisms bija sabiedriska iekārta viduslaiku Rietumeiropā, kas balstījās uz feodālām politiskām, ekonomiskām un militārām attiecībām starp šīs sabiedrības locekļiem. Ar feodālām attiecībām saprot tādas attiecības, kur valdnieks, pavēlnieks, lor ...

                                               

Glābējsilīte

Glābējsilīte ir vieta, kur vecāki var anonīmi atstāt savus jaundzimušos adopcijai. Šāda sistēma ir pastāvējusi jau kopš Viduslaikiem. Tās tiek parasti uzstādītas slimnīcas teritorijā. Latvijā pirmā šāda veida Baby Box tika uzstādīta 2009. gada 8. ...

                                               

Globalizācija

Globalizācija ir daudzpusīgs process, saistīts ar ekonomiskām, sociālām, tehnoloģiskām, politiskām un citām izmaiņām, kuru rezultātā vairums pasaules valstu un ģeogrāfisko reģionu kļūst savstarpēji ciešāk saistīti, taču arī vairāk atkarīgi viens ...

                                               

Grupas organizācijā

Grupas organizācijā ir organizāciju psiholoģijas galvenais pētījumu objekts. Grupa jeb komanda ir cilvēku kopums ar vienotu mērķi. Rietumu psiholoģijā pietiek ar diviem cilvēkiem, lai par viņu runātu kā par grupu. Bijušajā padomju, tagad krievu s ...

                                               

Hiperrealitāte

Hiperrealitāte ir realitātes pārspīlējums, kad pārāk daudz tiek likts klāt realitātei, patiesībai. Tas ir stāvoklis, kad nekas vairs nav tas, kas tas patiesībā ir. Šo terminu ieviesis ir Žans Bodrijārs.

                                               

Humānisms

Izceļ cilvēka vērtību un nozīmi, balstoties uz tādiem universāliem jēdzieniem, kā taisnīgs un netaisnīgs, pareizs un nepareizs un tml. Kā filozofijas kategorija, humānisms ir cieši saistīts arī ar racionālismu, kurš tāpat kā humānisms noraida tra ...

                                               

Y paaudze

Y paaudze, M paaudze, tūkstošgades paaudze, tūkstošgadnieki jeb mileniāļi ir demogrāfiskais slānis, kas nācis pēc X paaudzes. Tā ir paaudze, kas uzaugusi tehnoloģiju pārmaiņu laikmetā. Nav zināmi precīzi datumi, kad šī paaudze sākās vai beigsies. ...

                                               

Ilgtspējīga attīstība

Ilgtspējīga attīstība ir attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai. Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs savstarpēji saistītas dimensijas: vides, ekonomiskā un sociālā. Balst ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →