Back

ⓘ Latvijas Senāts tika nodibināts 1918. gadā kā viena no pirmajām Latvijas Republikas iestādēm. Latvijas Senātu nodibināja ar 1918. gada 6. decembra Latvijas Taut ..Latvijas Senāts
                                     

ⓘ Latvijas Senāts

Latvijas Senāts tika nodibināts 1918. gadā kā viena no pirmajām Latvijas Republikas iestādēm. Latvijas Senātu nodibināja ar 1918. gada 6. decembra Latvijas Tautas padomes "Pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību", kas bija Latvijas Senāta, tāpat kā pārējo pirmsokupācijas Latvijas tiesu pamatlikums. 1918. gada 6.decembra "Pagaidu nolikums par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību” kā kasācijas instanci visās lietās noteica Latvijas Senātu Rīgā, kas izspriež lietas koleģiālā sastāvā un sadalās civilā, kriminālā un administratīvā nodaļās ar kopīgā sēdē vēlētiem priekšsēdētājiem. Pie Senāta pastāv virsprokurors ar biedriem. Senāta locekļus ieceļ Pagaidu valdība no Tieslietu ministrijas priekšā liktiem kandidātiem, bet viņu apstiprināšana piekrīt Tautas padomei. Latvijas Senāts tika "oficiāli likvidēts" ar 1940. gada 11. novembra Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Dekrētu par Latvijas PSR tiesu sistēmas pārveidošanu. Lielvācijas okupācijas laikā Latvijas Senāta darbība netika atjaunota. Skat., piem.: 1942. gada 13. marta ģenerālkomisāra Dr. Drehslera Drechsler Rīkojums par vietējo tiesu iestāžu pagaidu darbību Latvijas ģenerālapgabalā. Rīkojumu Vēstnesis, Nr. 45, 26.03.1942., 221. lpp. et seq., § 2).

                                     

1. Latvijas Senāta iekārta un struktūra

Senatora Augusta Lēbera vadītais Senāta CKD 1933. g. - 1934. g.

Senators Augusts Lēbers kā Senāta CKD priekšsēdētāja vietas izpildītājs vadīja Senāta CKD no 1933. gada līdz 1934. gadam.

Senatora Osvalda Ozoliņa vadītais Senāta CKD 1934. g. - 1940. g.

Senators Osvalds Ozoliņš kā Senāta CKD priekšsēdētājs vadīja Senāta CKD no 1934. gada līdz Senāta likvidācijai 1940. gadā.

Senatora Miķeļa Gobiņa vadītais Senāta KKD 1919. g. - 1931. g.

Senators Miķelis Gobiņš kā Senāta KKD priekšsēdētājs vadīja Senāta KKD no 1919. gada līdz 1931. gadam.

Senatora Aleksandra Gubena vadītais Senāta KKD 1931. g. - 1940. g.

Senators Aleksandrs Gubens kā Senāta KKD priekšsēdētājs vadīja Senāta KKD no 1931. gada līdz 1940. gadam.

Senatora Jāņa Baloža vadītais Senāta KKD 1940. g.

Senators Jānis Balodis kā Senāta KKD priekšsēdētājs vadīja Senāta KKD no 1940. gada līdz Senāta likvidācijai 1940. gadā.

Senatora Kristapa Valtera vadītais Senāta AD 1919. g. - 1934. g.

Senators Kristaps Valters kā Senāta AD priekšsēdētājs vadīja Senāta AD no 1919. gada līdz 1934. gadam.

Senatora Jāņa Kalaca vadītais Senāta AD 1935. g. - 1940. g.

Senators Jānis Kalacis kā Senāta AD priekšsēdētājs vadīja Senāta AD no 1935. gada līdz Senāta likvidācijai 1940. gadā.

                                     

1.1. Latvijas Senāta iekārta un struktūra Senatora Kārļa Ozoliņa vadītais Senāta CKD 1919. g. - 1933. g.

Senators Kārlis Ozoliņš kā Senāta CKD priekšsēdētājs vadīja Senāta CKD no 1919. gada līdz 1933. gadam. Viņa vadībā CKD rada pirmo tiesu praksi un definē Latvijas tiesību sistēmas pamatprincipus.

1. Latvija, kā tiesiska valsts

Viens no šādiem pamatprincipiem ir Latvijas, kā tiesiskas valsts princips. Tas nostiprināts 1921. gada 8.decembra Senāta CKD spriedumā Lietā Nr.188 Apdrošināšanas sabiedrības "Rossija" lietā, kā arī 1926. gada 25.novembra Senāta CKD spriedumā Eižena un Helenas Švarcu prasības ietā pret Latvijas Republikas Saeimu un Zemkopības ministriju Senators K.Ozoliņš, Senators A.Lēbers.

                                     

1.2. Latvijas Senāta iekārta un struktūra Senatora Augusta Lēbera vadītais Senāta CKD 1933. g. - 1934. g.

Senators Augusts Lēbers kā Senāta CKD priekšsēdētāja vietas izpildītājs vadīja Senāta CKD no 1933. gada līdz 1934. gadam.

                                     

1.3. Latvijas Senāta iekārta un struktūra Senatora Osvalda Ozoliņa vadītais Senāta CKD 1934. g. - 1940. g.

Senators Osvalds Ozoliņš kā Senāta CKD priekšsēdētājs vadīja Senāta CKD no 1934. gada līdz Senāta likvidācijai 1940. gadā.

                                     

1.4. Latvijas Senāta iekārta un struktūra Senatora Miķeļa Gobiņa vadītais Senāta KKD 1919. g. - 1931. g.

Senators Miķelis Gobiņš kā Senāta KKD priekšsēdētājs vadīja Senāta KKD no 1919. gada līdz 1931. gadam.

                                     

1.5. Latvijas Senāta iekārta un struktūra Senatora Aleksandra Gubena vadītais Senāta KKD 1931. g. - 1940. g.

Senators Aleksandrs Gubens kā Senāta KKD priekšsēdētājs vadīja Senāta KKD no 1931. gada līdz 1940. gadam.

                                     

1.6. Latvijas Senāta iekārta un struktūra Senatora Jāņa Baloža vadītais Senāta KKD 1940. g.

Senators Jānis Balodis kā Senāta KKD priekšsēdētājs vadīja Senāta KKD no 1940. gada līdz Senāta likvidācijai 1940. gadā.

                                     

1.7. Latvijas Senāta iekārta un struktūra Senatora Kristapa Valtera vadītais Senāta AD 1919. g. - 1934. g.

Senators Kristaps Valters kā Senāta AD priekšsēdētājs vadīja Senāta AD no 1919. gada līdz 1934. gadam.

                                     

1.8. Latvijas Senāta iekārta un struktūra Senatora Jāņa Kalaca vadītais Senāta AD 1935. g. - 1940. g.

Senators Jānis Kalacis kā Senāta AD priekšsēdētājs vadīja Senāta AD no 1935. gada līdz Senāta likvidācijai 1940. gadā.

                                     

2. Latvijas Senāta jurisdikcija un uzdevumi

Latvijas Senāta jurisdikcija

Senāta pienākums bija uzraudzīt un vadīt likumu piemērošanu, kā arī vienādu un pareizu likumu iztulkošanu.

Viens likums - viena taisnība visiem

Senāta sēžu zāles sienā iegravēti vārdi "Viens likums - viena taisnība visiem", kas tiek uzskatīti par Latvijas tiesu un tiesību sistēmas pamatprincipu, kura izvešanu dzīvē uzrauga Senāts.

                                     

3. Latvijas Senāta sastāvs

Tā darbības laikā Senātā pavisam darbojušies 30 senatori.

Tā darbības laikā Senāta Virsprokuratūrā darbojušies sekojoši Senāta virsprokurori un Senāta prokurori.

                                     

4. Latvijas Senāta spriedumi

Senāts savā 22 gadu pastāvēšanas laikā izlēmis vairāk nekā 65 000 lietas, tā tad ap 3000 lietu gadā, bet Senāta Apvienotā sapulce izlēmusi aptuveni 600 lietas. Apmēram 4800 spriedumus Senāts savā laikā publicējis. Senāta spriedumu krājumi aptver ap 6000 lappušu.

Latvijas Senāta spriedumi pēc departamentiem un gadiem:

                                     

4.1. Latvijas Senāta spriedumi Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumi

 • 1934. gada 19.decembra Senāta CKD spriedums Lietā Nr.1132 - Dzelzīša prasības lietā pret Satiksmes ministriju
 • 1938. gada 9.aprīļa Senāta CKD Kopsēdes spriedums Lietā Nr.11 - Dzelzīša prasības lietā pret Satiksmes ministriju
 • 114. 1935. gada 30.jūlija Senāta CKD spriedums Lietā Nr.2371 - Jāna Strausa prasība pret Marcelu Holcen un Emīlu Karpeleru, tirg. firmā "Šenker un Ko".
 • 112. 1935. gada 15.jūnija Senāta CKD spriedums Lietā Nr.1377 - Adolfa Zaščerinska lūgums atcelt Daugavpils apgabaltiesas lēmumu Zemkopības ministrijas sūdzības lietā
 • 115. 1935. gada 30.jūlija Senāta CKD spriedums Lietā Nr.1937 Jevgeņija Solomona Muškata prasība pret Ringoldu Kalningu.
 • 113. 1935. gada 30.jūlija Senāta CKD spriedums Lietā Nr.2458 - Kārļa Zumenta lūgums atcelt Tiesu palātas lēmumu Kārļa Zumenta prasībā pret Dāvi Bišofu un Kārli Vēveri


                                     

5. Latvijas Senāta likvidēšana un Senatoru likteņi

1940. gadā PSRS okupācijas iestādes Senātu likvidēja. Tajā brīdī dzīvi bija 16 senatori un 7 bijušie senatori. No tiem 14 devās trimdā, 7 PSRS okupācijas iestādes deportēja, 2 mira Latvijā pēc 1940. gada. Kā norādījis senatora Augusta Lēbera dēls Dītrihs Andrejs Lēbers, šķiet nav citu augstāku tiesu pasaulē, ko būtu piemeklējis līdzīgs liktenis.

                                     

6. Piecu Senatoru atzinums par Latvijas Satversmes spēkā esamību un Saeimas pilnvarām Latvijas Republikas okupācijas apstākļos

1948. gada pavasarī pēc Latvijas Saeimas priekšsēža v.i. bīskapa J.Rancāna lūguma pieci Latvijas Senāta Senatori: Jānis Balodis, Rūdolfs Jānis Alksnis, Pēteris Stērste, Augusts Rumpeteris un Maksis Ratemanis sniedza atzinumu par Latvijas Satversmes spēkā esamību un Saeimas pilnvarām okupācijas apstākļos, kam vēlāk pievienojās arī Senators Mintauts Čakste. Uz šo atzinumu pamatīgi atsaucās Latvijas Republikas Satversmes tiesa savā 2007. gada spriedumā Krievijas robežlīguma lietā Spriedums lietā Nr.2007 - 10 - 0102.

                                     

7. Literatūra par Latvijas Senātu

 • Pauls Mincs, Senāta izskaidrojošā darbība, raksts publicēts: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.1. 1920. gads, 7. - 28. lpp.
 • Baldvins Disterlo, Latvijas Senāta būtība un raksturs, raksts publicēts: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.4/6. 1921. gads, 116. - 120. lpp.
 • Senators Dr.Augusts Lēbers, Tiesu iekārtas likuma 2591.p., raksts publicēts: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.1/3. 1921. gads, 21. - 28. lpp.
 • Pauls Mincs, Vēl par 2591.pantu, raksts publicēts: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.4/6. 1921. gads, 108. - 112. lpp.
 • Dītrichs Andrejs Lēbers Loeber, Ieskats Latvijas Senāta spriedumos un Senatora Augusta Lēbera rakstos 1920 - 1938, Rīga, "Latvijas Enciklopēdija”, 1992, 115. - 119.lpp.
 • Alberts Kviesis, Tieslietu ministrija, Senāts, raksts publicēts: Latvija desmit gados – Latvijas valsts nodibināšanas un viņas pirmo 10 gadu darbības vēsture, Rīgā, 1928. gads, Valsts tipogrāfija, 291. - 292. lpp.
 • Latvijas Republikas Augstākā tiesa, sagatavoja: Augstākās tiesas administrācija. Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2008, 48. lpp. et seq.
 • Dītrichs Andrejs Lēbers, Latvijas Senāts, raksts publicēts: "Universitas”, Nr.37., trimdā, 1976. gada pavasarī, 48. - 50.lpp.
 • Prof.Augusta Loebera referāts par Senāta vēsturi, publicēts: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.3. 1936. gads, 560. - 565. lpp., pārpublicēts: Dītrichs Andrejs Lēbers Loeber, Ieskats Latvijas Senāta spriedumos un Senatora Augusta Lēbera rakstos 1920 - 1938, Rīga, "Latvijas Enciklopēdija”, 1992, 115. - 119.lpp.
 • Dītrichs Andrejs Lēbers Loeber, "Latvijas Senāts viņdienās un mūsdienās”, referāts/uzruna Latvijas Senāta dibināšanas atceres dienā Rīgā, Tiesu pilī, 1998. gada 19. decembrī, publicēts: "Latvijas Vēstnesis”, 1998, 29.12.1998 387 1448.
 • Pjotrs Jakobi, Pie jautājuma par vietējās prokuratūras un virsprokuraturas savstarpējām attiecībām, raksts publicēts: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.10. 1925. gads, 890. - 893. lpp.
 • Baldvins Disterlo, Daži juridiski jautājumi par Senata administratīvo departamentu un viņa attiecībām ar ģenerālprokuroru, raksts publicēts: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.3/4. 1923. gads, 108. - 115. lpp.
 • Jānis Pleps, "Latvijas Senāta izaicinājumi mūsdienām”, publicēts: "Jurista Vārds”, Nr.44 639, 2010. gada 2.novembris, 21. - 26.lpp.
 • Senata spriedumu publicēšanas jautājumā, publicēts: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.4. 1924. gads, 197. - 199. lpp.
 • Baldvins Disterlo, Senāta administratīvā departamenta varas tiesības un likums par administratīvām tiesām, raksts publicēts: * Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.5. 1922. gads, 195. - 200. lpp.
 • Vladimirs Bukovskis, Administratīvās tiesas reforma, raksts publicēts: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.7/9. 1925. gads, 817. - 841. lpp.
 • "Par Senāta spriedumu publicēšanu”, publicēts: "Jurista Vārds”, Nr.44 639, 2010. gada 2.novembris, 27.lpp.
 • Latvijas Republikas Augstākā tiesa, brošūra "Latvijas Senāta senatori 1918 - 1940, Rīgā, 2008 latviski
 • Kornelijs Veitmanis, Aleksandrs Menģelsons, Tieslietu ministrijas un tiesu vēsture 1918 - 1938, Rīgā, 1939. gadā, 189. - 218.lpp.
 • Māris Vainovskis, Edijs Poga, "Tēzes pie autoru referāta "Latvijas tiesu judikatūras apkopošanas aktuālie jautājumi”, kas tika nolasīts 2010. gada 15.oktobrī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta un tiesu palātu 15 gadu darbībai veltītajā starptautiskajā konferencē "Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās domas attīstībā Latvijā"”, Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, 2010. gada 15.oktobrī
 • V. Dāvids, Latvijas tiesu iestādes valsts desmit gadu pastāvēšanas laikā, raksts publicēts: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.10/11. 1928. gads, 371. - 375. lpp.
 • Dr.Augusts Lēbers, Senāta darbība prakses apvienošanā, raksts publicēts: Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.4/6. 1921. gads, 112. - 116. lpp.
 • Augusts Rumpēters. Atskats uz Senātu Latvijas tiesu sistēmā, raksts publicēts: Latviešu juristu raksti, Nr.12. 1973. gads, 1. - 26. lpp.
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →